✟ လုံလောက်သောကျေးဇူးတော် / A Kicing Hehpihna✟Music & Lyrics- Kim Pau Sa- Thangtawng

More