သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ် ငါ့အား စင်ကြယ်စေပြီ သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ် ငါ့အပြစ်ဆေးကြောမူပြီ သခင်ယေရှုသည် ငါ့အသက် ကောင်းကင်သို့ သွားရာလမ်း သခင်ယေရှုသည် သစ္စာတရား ငါ့အားလွတ်မြောက်စေပြီ။

More