✟ႏိုင္ငံေတာ္တည္လုနီးၿပီ✟ေတးဆို-ခ်စ္စမ္းေမာင္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, June 1, 2016

✟ႏိုင္ငံေတာ္တည္လုနီးၿပီ✟
ေတးဆို- ခ်စ္စမ္းေမာင္