“ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ပါ´´ ေတးေရး-ေစာဂ်ိဳးဂ်ိဳ ေတးဆို-ဘရိတ္ကီ၊ေစာဖိုးခြား၊SNO၊Mထူး၊ဂ်ာလတ္၊သိလႊာႏု

Posted by Myanmar Gospel Songs on Tuesday, March 15, 2016

ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ပါ
ေတးေရး – ေစာဂ်ိဳးဂ်ိဳ
ေတးဆို- ဘရိတ္ကီ၊ေစာဖိုးခြား၊SNO၊Mထူး၊ဂ်ာလတ္၊သိလႊာႏု