✝ျပန္ဆံုခ်င္ပါၿပီ✝ေတးေရး-ေစာဝင္းလြင္ေတးဆို-မ်ိဳးႀကီး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, May 5, 2016

✝ျပန္ဆံုခ်င္ပါၿပီ✝
ေတးေရး-ေစာဝင္းလြင္
ေတးဆို-မ်ိဳးႀကီး