✟ျပန္ခဲ့သိုးသူငယ္✟ ေတးေရး-ယားဘိုတိ ေတးဆို-ဆုန္သင္းပါရ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Friday, July 8, 2016

✟ ျပန္ခဲ့သိုးသူငယ္ ✟
ေတးေရး- ယားဘိုတိ
ေတးဆို- ဆုန္သင္းပါရ္