“ေဝဒနာၾကားကဆုေတာင္းသံ´´ ေတးေရး-ခ်မ္းေၿမ့ ေတးဆို-ရွိန္း

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, March 24, 2016

ေဝဒနာၾကားကဆုေတာင္းသံ
ေတးေရး-ခ်မ္းေၿမ့
ေတးဆို-ရွိန္း