✟ေလာကဧည့္သည္သို႔✟ ေတးေရး-စတုန္း ေတးဆို-တြင္ကယ္(လ္)

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, August 3, 2016

✟ ေလာကဧည့္သည္သို႔ ✟
ေတးေရး- စတုန္း
ေတးဆို- တြင္ကယ္(လ္)