✟ေရေပၚကအရိပ္✟ ေတးေရး-စံပီး ေတးဆို-စံပီး၊ဆုန္သင္းပါရ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Tuesday, July 12, 2016

✟ ေရေပၚကအရိပ္ ✟
ေတးေရး- စံပီး
ေတးဆို- စံပီး၊ ဆုန္သင္းပါရ္