✟ေယရႈေၾကာင့္သာ✟ ေတးေရး-သြန္းပူ ေတးဆို-မီးႏို

Posted by Myanmar Gospel Songs on Tuesday, June 7, 2016

✟ေယရႈေၾကာင့္သာ✟
ေတးေရး-သြန္းပူ
ေတးဆို-မီးႏို