✟ေဖေဖ(သို႔)သူရဲေကာင္း✟ ေတးေရး-လ်န္ဘြိဳင္း ေတးဆို-ဇမ္ႏူး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, June 15, 2016

✟ေဖေဖ(သို႔)သူရဲေကာင္း✟
ေတးေရး- လ်န္ဘြိဳင္း
ေတးဆို- ဇမ္ႏူး