✟ေနာင္တစိတ္ကိုေပးလွည့္ပါ✟ ေတးေရး-ေစာဝင္းလြင္ေတးဆို-ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, July 28, 2016

✟ေနာင္တစိတ္ကိုေပးလွည့္ပါ✟
ေတးေရး-ေစာဝင္းလြင္
ေတးဆို-ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း