✟ေက်းဇူးေတာ္မွတပါး✟ ေတးေရး၊ေတးဆို-ကနဲ

Posted by Myanmar Gospel Songs on Tuesday, June 21, 2016

✟ေက်းဇူးေတာ္မွတပါး✟
ေတးေရး၊ ေတးဆို- ကနဲ