✟ေက်းဇူးေတာ္မွတပါး(Chinese Version)✟ ေတးေရး-ကနဲ Translated by Sithu Wu Credit-Sithu Wu

Posted by Myanmar Gospel Songs on Monday, August 8, 2016

✟ ေက်းဇူးေတာ္မွတပါး (Chinese Version) ✟
ေတးေရး-ကနဲ
Translated by Sithu Wu
Credit-Sithu Wu