✟ေက်းဇူးေတာ္မွတပါး✟ ေတးေရး-ကနဲ ေတးဆို-Susanna Min

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, June 23, 2016

✟ေက်းဇူးေတာ္မွတပါး✟
ေတးေရး- ကနဲ
ေတးဆို- Susanna Min