✟ေက်းဇူးေတာ္မွတပါး✟ ေတးေရး-ကနဲ ေတးဆို-ထန္ေသာင္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, June 22, 2016

✟ေက်းဇူးေတာ္မွတပါး✟
ေတးေရး- ကနဲ
ေတးဆို- ထန္ေသာင္