“ေကာင္းကင္ဘ႑ာ´´ ေတးေရး-ျမမင္းလြင္ ေတးဆို-ခင္ေလးႏြယ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Monday, April 4, 2016

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ
ေတးေရး-ျမမင္းလြင္
ေတးဆို-ခင္ေလးႏြယ္