ကိုယ္ေတာ္မပါရင္ေလ ဘယ္လိုအစျပဳရမွာလဲ..“ဧမာေႏြလ´´ ေတးေရး- Thang Tawngေတးဆို-ဆရာ ထြဏ္းထြဏ္း

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, December 31, 2015

ဧမာေႏြလ
ေတးေရး- Thang Tawng
ေတးဆို- ထြဏ္းထြဏ္း