✟အႏႈိင္းမဲ့အေဖ✟ ေတးေရး၊ေတးဆို-ဆလိုင္းလ်န္လ်န္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Saturday, June 18, 2016

✟အႏႈိင္းမဲ့အေဖ✟
ေတးေရး၊ေတးဆို- ဆလိုင္းလ်န္လ်န္