✟အၿပီးျပန္လာ✟ ေတးေရး-Dေနာင္းေနာင္(FOR)ေတးဆို-FOR

Posted by Myanmar Gospel Songs on Tuesday, July 5, 2016

✟အၿပီးျပန္လာ✟
ေတးေရး- D ေနာင္းေနာင္ (FOR)
ေတးဆို- FOR