✝အသက္ထက္ခ်စ္ေသာ✝ေတးေရး-ေခနနိေရွာေတးဆို-အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Friday, April 29, 2016

✝အသက္ထက္ခ်စ္ေသာ✝
ေတးေရး-ေခနနိေရွာ
ေတးဆို-အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္