✟အလိုအပ္ဆံုးအရာ✟ ေတးေရး-ကိုပိ ေတးဆို-ဖိုးကြိ

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, July 31, 2016

✟ အလိုအပ္ဆုံးအရာ ✟
ေတးေရး- ကိုပိ
ေတးဆို- ဖိုးကြိ