✟အလင္း✟ ေတးေရး-ဆရာကနဲ ေတးဆို-လီလီျမင့္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, June 8, 2016

✟အလင္း✟
ေတးေရး-ဆရာကနဲ
ေတးဆို-လီလီျမင့္