အရာရာ

✝အရာရာ✝ ေတးေရး-ယိုရွီးယား ေတးဆို-ေနေန

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, April 14, 2016

✝အရာရာ✝
ေတးေရး-ယိုရွီးယား
ေတးဆို-ေနေန