✟အရာရာထက္✟ ေတးေရး-ကနဲ ေတးဆို-ေဟမာန္ျမင့္ေဇာ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Saturday, July 30, 2016

✟အရာရာထက္✟
ေတးေရး-ကနဲ
ေတးဆို-ေဟမာန္ျမင့္ေဇာ္