“အနဂၣအိမ္ေတာ္´´ ေတးဆို-ေစာဝင္းလြင္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, April 6, 2016

အနဂၣအိမ္ေတာ္
ေတးဆို-ေစာဝင္းလြင္