✟အနက္ရႈိင္းဆံုးမ်က္ေမွာက္ေတာ္✟ ေတးေရး-အက္စတာႏွင္းပြင့္ ေတးဆို-Ah Bu

Posted by Myanmar Gospel Songs on Monday, June 27, 2016

✟အနက္ရႈိင္းဆုံးမ်က္ေမွာက္ေတာ္✟
ေတးေရး- အက္စတာႏွင္းပြင့္
ေတးဆို- Ah Bu