✟အထံတော်သို့✟
တေးရေး📖မုန်ပီး
တေးဆို – ဇမ်နူး Zam Nu