✟အထံတော်သို့✟
တေးရေး?မုန်ပီး
တေးဆို – ဇမ်နူး Zam Nu