✟အဆံုးသတ္သြားတဲ့ည✟ ေတးေရး၊ေတးဆို-ေစာဝင္းလြင္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, June 30, 2016

✟ အဆုံးသတ္သြားတဲ့ည ✟
ေတးေရး၊ ေတးဆို- ေစာဝင္းလြင္