✟ဟာေလလုယာသီဆို✟ ေတးေရး-ေသာမတ္စ္ ေတးဆို-မီးမီးခဲ

Posted by Myanmar Gospel Songs on Monday, August 1, 2016

✟ဟာေလလုယာသီဆို✟
ေတးေရး- ေသာမတ္စ္
ေတးဆို- မီးမီးခဲ