✟သုညသခင္✟ ေတးေရး-စံပီး ေတးဆို-ဆုန္သင္းပါရ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Saturday, July 16, 2016

✟သုညသခင္✟
ေတးေရး- စံပီး
ေတးဆို- ဆုန္သင္းပါရ္