✟သာမညနဲ႔အဓိက✟ ေတးေရး-စံပီး ေတးဆို-စံပီး၊ဆုန္သင္းပါရ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, July 7, 2016

✟သာမညနဲ႔အဓိက✟
ေတးေရး- စံပီး
ေတးဆို- စံပီး၊ ဆုန္သင္းပါရ္