✝သမိုင္းတင္ေလာက္တဲ့ေမေမ✝ေတးေရး-ေစာဝီလ္းဖရက္ေတးဆို-ရတနာဦး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Saturday, May 7, 2016

သမိုင္းတင္ေလာက္တဲ့ေမေမ
ေတးေရး-ေစာဝီလ္းဖရက္
ေတးဆို-ရတနာဦး