✟သင္ဘယ္သူလဲ✟ ေတးေရး-ရွိန္းေတးဆို-အားလ်ံ ၊နီကိုးလက္စ္၊Spy၊စတီဗင္၊Lစတုန္း

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, June 19, 2016

✟သင္ဘယ္သူလဲ✟
ေတးေရး- ရွိန္း
ေတးဆို- အားလ်ံ ၊ နီကိုးလက္စ္၊ Spy၊ စတီဗင္၊ L စတုန္း