✟သင့္ကိုသာ၍ခ်စ္သည္✟ ေတးေရး-အားဆီ ေတးဆို-ခင္ေလးႏြယ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Monday, July 18, 2016

✟သင့္ကိုသာ၍ခ်စ္သည္✟
ေတးေရး- အားဆီ
ေတးဆို- ခင္ေလးႏြယ္