ဝေးပြီငွေနှင်းလေး
တေးရေး – စောရူဘီ
တေးဆို – တွမ်းလီလီမြင့်