✟လြဲမွားမႈမ်ားေနာက္✟ ေတးေရး-ေစာဝင္းလြင္ ေတးဆို-မ်ိဳးႀကီး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Saturday, July 2, 2016

✟ လြဲမွားမႈမ်ားေနာက္ ✟
ေတးေရး – ေစာဝင္းလြင္
ေတးဆို – မ်ိဳးႀကီး