✟လံုေလာက္ေသာေက်းဇူးေတာ္✟ ေတးေရး-ကိမ္းေပါင္ ေတးဆို-ထန္ေသာင္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, June 5, 2016

✟လုံေလာက္ေသာေက်းဇူးေတာ္✟
ေတးေရး- ကိမ္းေပါင္
ေတးဆို- ထန္ေသာင္