✟လိုေနတာယံုၾကည္ျခင္း✟ ေတးေရး-ဂလိုးရီခ်စ္ ေတးဆို-Lဆိုင္းဇီ

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, June 29, 2016

✟လိုေနတာယုံၾကည္ျခင္း✟
ေတးေရး-ဂလိုးရီခ်စ္
ေတးဆို-Lဆိုင္းဇီ