✟လမ္းႏွစ္သြယ္✟ ေတးေရး-ေစာရူဘီ ေတးဆို-ရတနာဦး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, August 14, 2016

✟ လမ္းႏွစ္သြယ္ ✟
ေတးေရး- ေစာ႐ူဘီ
ေတးဆို- ရတနာဦး