✟လမ္းျပေပးပါဦး✟ ေတးေရး-ေစာ္ဘြားေတးဆို-ေနာေနာ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Friday, July 15, 2016

✟ လမ္းျပေပးပါဦး ✟
ေတးေရး- ေစာ္ဘြား
ေတးဆို- ေနာေနာ္