✟လမ္းျပသူ✟ ေတးေရး၊ေတးဆို-စံပီး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Friday, June 24, 2016

✟လမ္းျပသူ✟
ေတးေရး၊ေတးဆို-  စံပီး