✝လက္ဖက္ခူးတဲ့အေမ✝ေတးေရး-ေစာဘြဲ႕မႈးေတးဆို-မီးမီးခဲ

Posted by Myanmar Gospel Songs on Saturday, May 7, 2016

လက္ဖက္ခူးတဲ့အေမ
ေတးေရး-ေစာဘြဲ႕မႈး
ေတးဆို-မီးမီးခဲ