✟ရဲဝံ့စြာဆက္ကပ္ပါ✟ ေတးေရး-ေစာရူဘီ ေတးဆို-ေလးေလးဝါး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, July 6, 2016

✟ရဲဝံ့စြာဆက္ကပ္ပါ✟
ေတးေရး- ေစာ႐ူဘီ
ေတးဆို- ေလးေလးဝါး