✝ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ✝ ေတးဆို-ေစာဝင္းလြင္၊ဖိုးဖန္၊ညီပုေလး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Wednesday, April 13, 2016

✝ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ✝
ေတးဆို-ေစာဝင္းလြင္၊ ဖိုးဖန္၊ ညီပုေလး