မြန်မာပြည်ကိုချစ်ပါ
တေးရေး – စောဂျိုးဂျို
တေးဆို- ဘရိတ်ကီ၊စောဖိုးခွား၊SNO၊Mထူး၊ဂျာလတ်၊သိလွှာနု