✟မေမ့နဲ႔✟ ေတးေရး-ခ်န္းေအာင္ ေတးဆို-ခ်န္းေအာင္၊ခ်န္းဇမီရႈိင္း

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, August 21, 2016

✟မေမ့နဲ႔✟
ေတးေရး-ခ်န္းေအာင္
ေတးဆို-ခ်န္းေအာင္၊ခ်န္းဇမီရႈိင္း