✟မုန္႔ငါးလံုးနဲ႔ငါးႏွစ္ေကာင္✟ ေတးဆို-ေဇာ္ေဇာ္ခ်စ္ႏိုင္ဦး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, August 11, 2016

✟ မုန႔္ငါးလုံးနဲ႔ငါးႏွစ္ေကာင္ ✟
ေတးဆို- ေဇာ္ေဇာ္ခ်စ္ႏိုင္ဦး