✟မီးျဖင့္ျဖည့္မူပါ✟ ေတးေရး၊ေတးဆို-အက္စတာႏွင္းပြင့္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, July 3, 2016

✟မီးျဖင့္ျဖည့္မူပါ✟
ေတးေရး၊ေတးဆို- အက္စတာႏွင္းပြင့္