✟ဘဝမီးအိမ္✟ ေတးေရး-စံပီး ေတးဆို-စံပီး၊မ်ိဳးႀကီး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Tuesday, June 28, 2016

✟ဘဝမီးအိမ္✟
ေတးေရး- စံပီး
ေတးဆို- စံပီး၊ မ်ိဳးႀကီး